Investoi ja kasvata kiinteistön arvoa

Kiinteistön omistajalle kiinteistön arvo on hyvin tärkeä yksittäinen tekijä. Aika ajoin on hyvä tarkastaa muutamia tärkeitä asioita: mikä on kiinteistösi tuottavuus nyt ja mitä se on 5 – 10 vuoden kuluttua? Onko kiinteistösi ikä lähestymässä peruskorjaustarpeita, missä vaiheessa tarvitaan kiinteistön tekniikan, julkisivun, vesikaton ym. uusiminen? Ovatko liiketoimintasi mahdollistajat eli kiinteistön vuokralaiset tyytyväisiä vai tulisiko suorittaa myös sisätilojen nykyaikaistamista?

 

 
Kun otetaan huomioon edellä mainittujen kysymysten vastaukset ja arvioidaan korjauskustannukset, kiinteistön sijainnin ja kaavamuutoksen mahdolliset vaikutukset, käyttötarkoituksen muutokset sekä kunnan ja kyseisen alueen kehityssuunta, saadaan kiinteistön omistajille perusteltu ehdotus kiinteistön arvon kehittymisestä ja sen kehittämisestä.

Olemme kiinteistösi arvon kehittämisen kumppani.

KOKEMUS

Olemme toteuttaneet käyttötarkoituksen muutoksia, konsultoineet kiinteistön omistajia
energiatehokkuuden parantamisessa, ohjanneet useiden hankkeiden kaavamuutosprosesseja ja
kehittäneet kiinteistöistä kaikille osapuolille arvoa tuottavia.

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

KAAVAMUUTOSPROSESSIN OHJAUS

TALOTEKNIIKAN PALVELUT

Kattava ja kustannustehokas palvelupaketti

 

Palvelumme kattavat mm. saneeraus- ja uudisrakentamisen lämpö-, vesi-, ilma- ja automaatiotyöt. Materiaalihankinnoissa varmistamme kilpailukykyiset hinnat, jolloin varmistamme kustannustehokkaan toteutuksen. Takaamme erinomaisen toimitusvarmuuden. Käyttämämme materiaalit ja menetelmät ovat aina standardien mukaisia ja tyyppihyväksyttyjä sekä materiaalitoimittajien ohjeiden mukaisesti asennettuja. Meiltä saat luotettavaa talotekniikan osaamista laajoista kokonaisuuksista aina talotekniikan eri osa-alueiden toteutuksiin esimerkiksi:

Putkiremontit

Ilmanvaihtourakointi

Jäähdytyslaiteurakointi

Erityisurakointi

Kaukolämpöasennukset

LVI-huollot

tilojen käyttötarpeen muutokset

Kehitämme kiinteistöjä kanssanne

 

Ovatko toimitilojen muutokset ajankohtaisia? Tarvitseeko tiloihin tehdä käyttötarkoituksen muutoksia esim. kehittämällä tuotanto- tai toimistotiloista asuntoja? Olemme toteuttaneet useita muutosprojekteja, joissa talotekniikka on päivitetty vastaamaan nykyvaatimuksia tai koko kiiinteistö on muutettu palvelemaan uusia asiakasryhmiä ja käyttötarkoituksia.  

Kehitä kiinteistökantaa tuottavammaksi.

Konsultoimme kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksissa.

PROJEKTInJOHTO

Miksi yritys valitsee meiltä projektinjohtopalvelut?

 

Rakennusala on muuttunut viimeisien vuosien aikana yhä enemmän siihen suuntaan, että pääurakoitsijalla ei ole omaa tuotantohenkilökuntaa ja kaikki kokonaisurakan osa-alueet kilpailutetaan. Urakat hankitaan ja toteutetaan pienissä osissa, jolloin varmistetaan, että kaikkia työvaiheita suorittavat juuri kyseisen työvaiheen erikoisosaajat ja ammattilaiset. Tämä malli on hyvän ennakkovalmistelun, suunnittelun ja
johtamisen lopputuloksena erittäin toimiva. Ennakkovalmisteluissa, suunnittelun ohjauksessa ja hankintapalveluissa on käytettävä riittävästi aikaa ja osaamista, jotta näistä osa-alueista muodostuu
toimiva kokonaisuus. Lopputuloksena tilaaja saa toivomansa tuotteen sovitussa aikataulussa, laadussa ja kustannustehokkaasti. Tavoitteenamme on rakentaa projektinjohtopalvelumallilla tilaajalle ja
hankkeen muille osapuolille arvoa. Asiakkaamme ovat pitkäaikaisia kumppanuuksia, kokonaistuottavuutta ja laatua parannetaan yhteistoiminnassa kaikkien osapuolten kanssa.

Palvelumalli

Projektinjohtopalvelumalli (PJP) haastaa oikealla tavalla myös tilaajan tuomalla tämän hyvin lähelle rakennushankkeen valmistelua ja tuotantoa. Tilaajalle tehdään perusteltuja esityksiä suunnittelu-, hankinta- ja toteutusvaiheessa. Tilaaja pysyy tietoisena hankkeen etenemisestä ja pystyy myös osaltaan edesauttamaan yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

kohdekohtaiset palvelut

Rakennushankkeiden projektinjohtopalveluun kuuluu työmaapalvelun lisäksi useita eri osa-alueita. Joissain hankkeissa voidaan tarjota työmaapalvelut ja projektinjohtaja, toisissa hankkeissa edellä mainittujen lisäksi myös sisustussuunnittelut, asukasmuutokset, hallintopalvelut ja hankintapalvelut.

Tilaamalla kohdekohtaisesti tarvitsemasi palvelut säästät henkilöstökustannuksissa ja varmistat, että toteutuksesta huolehtivat ammattilaiset sovittuna aikana ja sovitulla sisällöllä.

CASE pickala golf

Golf rakennuksen täydellinen peruskorjaus

Pickala Golfin klubirakennuksen IV remontti, mm. käyttövesien uusiminen, kylpyhuoneiden saneeraus, kahvilan remontoiminen, osittainen salaojien uusiminen ja sokkelin ulkopuolinen eristys. Urakan koko oli noin 300 000 euroa.

 

 

Toteutimme Pickala Golf klubirakennuksen peruskorjauksen.

Työnjälki oli erinomainen ja olimme projektiin todella tyytyväisiä. Pysyimme aikataulussa ja kaikki tilat ovat paljon parempia kuin aikaisemmin.
Jari hakkarainen
pickala golf oy (2009-2017)

OTA YHTEYTTÄ

Lähetä yhteystietosi niin suunnitellaan yhdessä teille sopiva ratkaisu!